Siam Supernatural Tour by FULLFAT Theatre

    Siam Supernatural Tour By FULLFAT Theatre   เดินเข้าโรงละคร เลือกที่นั่งในมุมที่ชอบ ชมการแสดงจนจบ ปรบมือ เดินออกจากโรง วิถีปฏิบัติที่เหล่าผู้ชมมักทำเวลาไปดูการแสดงหลายเรื่อง แต่ใช้ไม่ได้กับการแสดงล่าสุดของ FULLFAT Theatre   Siam Supernatural Tour พาผู้ร่วมทริปออกจาก Comfort zone อันแสนสบายของแต่ละคน ด้วยการพาไปสำรวจพื้นที่ในโรงละครสยามพิฆเนศในยามวิกาล พร้อมตั้งคำถามว่าอะไรคือความจริง อะไรคือการแสดง ในพื้นที่อันไร้ขอบเขตของเวลา …