เทศกาลศิลปะ HeForShe Arts Week

  ตั้งแต่วันสตรีสากล (8 มี.ค.) ที่ผ่านมาได้มีการจัดเทศกาลศิลปะ HeForShe Arts Week ที่กรุงเทพฯ โดยองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ได้จัดเทศกาลนี้ตามเมืองใหญ่ทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความเสมอภาคระหว่างเพศผ่านงานศิลปะ   หนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนในคือการแสดง “Demographic Survey (จากการสำรวจทางประชากรศาสตร์)” ของคณะละครฟิสิคัล B-Floor ที่สร้างสรรค์มาเพื่อเทศกาลนี้โดยเฉพาะ กำกับโดยจารุนันท์ พันธชาติ และธีระวัฒน์ มุลวิไล ซึ่งผู้ชมจะได้มีส่วนร่วมกับการแสดงผ่านการเล่นเกมบิงโกที่ทำให้ได้สำรวจตัวเองถึงทัศนคติหรืออคติที่มีต่อมนุษย์ผู้มีความแตกต่างหลากหลาย รวมถึงได้ร่วมแบ่งปันความรู้สึกไปพร้อมกับผู้แสดง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆ หากไม่ติดปัญหาทางด้านเทคนิค …

วันสตรีสากล International Women’s Day 2017

  เพื่อส่งสารเนื่องในวันสตรีสากล วันนี้นักแสดงสาว แอนน์ แฮทธาเวย์ ทูตสันถวไมตรีขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ได้ขึ้นพูดความในใจเป็นครั้งแรก ณ สำนักงานใหญ่ในกรุงนิวยอร์ก หลังเข้ารับตำแหน่งในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว   ภายในเวลาประมาณ 10 นาที แอนน์ได้เล่าว่าพ่อของเธอมีส่วนอย่างมากที่ทำให้เธอมั่นใจในทุกก้าวเดินของชีวิต และผลักดันให้เธอหา “ทิศเหนือ (North)” ของตัวเอง โดยเธอได้นำมาเปรียบกับการที่คนแต่ละเจเนอเรชั่นต้องต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม เช่น การผลักดันให้ผู้หญิงมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง หรือการผ่านกฎหมายให้คนรักเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกัน ในฐานะแม่คนหนึ่ง แอนน์ยังเรียกร้องให้บริษัทจ่ายเงินเดือนระหว่างที่ลูกจ้างลาเลี้ยงลูก และให้ผู้ปกครองสามารถลามาเลี้ยงลูกได้อย่างเท่าเทียม เพราะนอกจากผู้ปกครองจะมีเวลาใกล้ชิดลูกมากขึ้นแล้ว ยังถือเป็นการปลดแอกที่ตราหน้าว่าหน้าที่การเลี้ยงลูกหรือการหาเลี้ยงครอบครัวนั้นเป็นของเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น …