หลายชีวิต (2017)

  หลายชีวิต (2017) กำกับโดย พันพัสสา ธูปเทียน ★★★★☆   จากรวมเรื่องสั้นของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำวรรณกรรมเรื่อง “หลายชีวิต” มาสร้างสรรค์เป็นละครเวทีประจำปี 2559 โดยถูกเลื่อนมาแสดงต้นปี 2560 แทนกำหนดเดิมที่วางไว้   “หลายชีวิต” เริ่มต้นด้วยจุดจบของ 11 ชีวิตที่ลงเรือลำเดียวกัน ซึ่งแม้แต่ละคนจะมาจากต่างที่ ต่างนิสัย ต่างความหลัง …