The Proposal and The Bear

The Proposal and The Bear โดย พันพัสสา ธูปเทียน The Proposal และ The Bear เป็นบทละครขนาดสั้นที่เขียนโดย Anton Chekhov (อันตอน เชคอฟ) นักเขียนชื่อดังชาวรัสเซีย ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาไทยในชื่อ ‘วิวาห์หรือวิวาท’ และ ‘นายหมีปากร้าย กับคุณนายปากแข็ง’ ตามลำดับ จัดแสดงโดยภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงเทศกาลละครกรุงเทพ ทั้งสองเรื่องเล่าย้อนไปในช่วงปี 1888 …