The Wife (2017)

    บ่อยครั้งที่คนในสังคมมักกำหนดความเป็น ‘ผู้หญิง’ ผ่านบทบาท ‘ลูก’ ‘เมีย’ และ ‘แม่’ จนมองข้ามทักษะ ความสามารถ หรือตัวตนที่แท้จริงของพวกเธอไป แง่มุมเหล่านี้ได้ถูกนำมาตีแผ่ใน ‘The Wife’ ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเรื่องแรกของผู้กำกับสวีเดน Björn Runge   ‘The Wife’ สร้างจากนิยายของนักเขียนอเมริกัน Meg Wolitzer นำเสนอชีวิตคู่ของสามี-ภรรยาตระกูล Castleman หลังแต่งงานมาเกือบ 40 ปี โดย …