การจากไปของหมุดคณะราษฎร

  “ณ ที่นี้ 24 มิถุนายน 2475 เวลาย่ำรุ่ง คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ เพื่อความเจริญของชาติ”   ข้อความนี้ได้หายไปพร้อมหมุดคณะราษฎรที่เคยฝังอยู่บนพื้นดิน ณ ลานพระราชวังดุสิต ใกล้กับพระบรมรูปทรงม้า หมุดนี้เกิดขึ้นเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475   หมุดหมายสำคัญที่บันทึกประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไว้ได้หายไปก่อนที่จะได้ฉลองครบรอบปีที่ 85   “ขอประเทศสยามจงเจริญยั่งยืนตลอดไป ประชาชนสุขสันต์ หน้าใส เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน”   “ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี …

Diamond Island (2016)

  Diamond Island (2016) Directed by Davy Chou ★★★★☆   ชีวิตแร้นแค้นในชนบททำให้วัยรุ่นชนต้องทิ้งบ้านเกิดมาใช้แรงงานเพื่อเลี้ยงครอบครัว ณ เมืองใหญ่ … เรื่องราวซึ่งมักพบเจอในหลายประเทศที่กำลังพัฒนาจนผู้คนต่างคุ้นชิน แต่ไม่บ่อยนักที่จะมีการนำประเด็นนี้มาถ่ายทอดบนโลกภาพยนตร์ด้วยมุมมองที่เข้าใจ โดย “Diamond Island” ได้พาผู้ชมก้าวข้ามผ่านอดีตที่ขมขื่นของยุคเขมรแดง ไปสำรวจปัจจุบันและอนาคตของกัมพูชาอย่างน่าสนใจ   “Diamond Island” หรือ เกาะเพชร เป็นเกาะที่อยู่ห่างจากพนมเปญไปเพียงข้ามฝั่งโขง ซึ่งวัยรุ่นจากในเมืองมักไปเที่ยวเล่นผ่อนคลายยามสุดสัปดาห์ แต่สะพานสั้นๆ ที่กั้นกลางระหว่างเกาะกับเมืองหลวงนี้เหมือนได้แบ่งแยกและตัดขาดชนชั้นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง …