สถาปนา Chapter 2 : ภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg) [2014]

  สถาปนา Chapter 2 : ภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg) โดย คาเงะ – ธีระวัฒน์ มุลวิไล 30/10/14, 19.30 น. ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   หลังจากถ่ายทอดความรู้สึกของผู้ถูกกระทำไปในการแสดง ‘สถาปนา’ ตอนแรก ‘ถังแดง’ เมื่อต้นเดือนตุลาคม ผ่านไปเพียง 20 กว่าวัน ‘คาเงะ – …